Return to Headlines

School Advisory Council (SAC) Meeting

Dear Stakeholders,

 

Please join us for our SAC Meeting on Tuesday, April 23, 2019 at 9:00 am in the Art Room.

________________________________________

Chè Stakeholders,

 

Souple jwenn ak nou pou sanble SAKIT nou nan Madi, 23 avril, 2019 nan 9:00 kèk jou nan sal Art.

_________________________________________

Estimado Stakeholders,

 

Por favor únase a nosotros para nuestra reunión de SAC el martes, 23 de abril, 2019 a las 9:00 a.m. en la sala de arte.