Kesyon Fanmi Poze Souvan

  • (Download Adobe Acrobat Reader to view or print PDF)

     

    Lekòl Piblik Konte Broward ap fè tout sa ki posib pou asire elèv yo ak paran yo gen repons yo bezwen pandan y ap retounen lekòl la.

    Anba la a se sijè kesyon ak repons ki gen rapò ak ane lekòl 2020/21 la. Tanpri tcheke regilyèman pou dènye nouvèl sou FAQ ki anba a paske nouvo enfòmasyon yo pral ajoute sou tan. Si kesyon ou konsène yon lekòl espesifik, kontakte lekòl la dirèkteman.