• Lekòl Piblik Konte Broward

  Kalandriye eskolè 2019/20

  Out

  Mèkredi, 7 out, 2019, rive madi, 13 out, 2019, Plannifikasyon eskolè pou Anplwaye (pa gen lekòl pou elèv)

  Mèkredi, 14 out, 2019, Premye Jou Lekòl

  Septanm

  Lendi, 2 septanm, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Vandredi, 13 septanm, 2019, Lekòl Bay Kanè Pwovizwa

  Lendi, 30 septanm, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Oktòb

  Mèkredi, 9 oktòb, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Jedi, 17 oktòb, 2019, Lekòl Lage Bonè

  Vandredi, 18 oktòb, 2019, Planifikasyon eskolè pou Anplwaye (pa gen lekòl pou elèv)  


  Novanm  

  Lendi, 11 novanm, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Mèkredi, 13 novanm, 2019, Lekòl Bay Kanè

  Madi, 19 novanm, 2019, Lekòl bay Kanè Pwovizwa

  Mèkredi, 27 novanm rive vandredi, 29 novanm, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen


  Desanm  

  Vandredi, 20 desanm, 2019, Lekòl Lage Bonè

  Lendi, 23 desanm rive mèkredi, 25 desanm, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Lendi, 30 desanm rive madi, 31 desanm, 2019, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Jedi, 26 desanm rive vandredi, 27 desanm, 2019, Lekòl Fèmen


  Janvye

  Mèkredi, 1 janvye, 2020, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Jedi, 2 janvye rive vandredi, 3 janvye, 2020, Lekòl Fèmen

  Lendi, 6 janvye, 2020, Jou Plannifikasyon eskolè pou Anplwaye (pa gen lekòl pou elèv)

  Lendi, 20 janvye, 2020, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Mèkredi, 29 janvye, 2020, Lekòl Bay Kanè


  Fevriye

  Madi, 11 fevriye, 2020, Lekòl Bay Kanè Pwovizwa

  * Vandredi, 14 Fevriye, 2020, Jou Lekȯl Lage Bonė

  Lendi, 17 fevriye, 2020, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

   
  Mas

  Madi, 17 mas, 2020, Plannifikasyon eskolè pou Anplwaye (pa gen lekòl pou elèv)

  Jedi, 19 mas, 2020, Lekòl Lage Bonè

  Vandredi, 20 mas, 2020, Plannifikasyon eskolè pou Anplwaye (pa gen lekòl pou elèv)

  Lendi, 23 mas, 2020, rive vandredi, 27 mas, 2020, Lekòl Fèmen


  Avril 

  Jedi, 9 avril, 2020, Lekòl Lage Bonè

  Vandredi, 10 avril, 2020, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen

  Mèkredi, 15 avril, 2020, Lekòl Bay Kanè

  Jedi, 30 avril, 2020, Lekòl Bay Kanè Pwovizwa

   

  Me

  Lendi, 25 me, 2020, Lekòl ak Biwo Administratif Fèmen


  Jen

  Madi, 2 jen, 2020, Dènye Jou Lekòl

  Madi, 2 jen, 2020, Lekòl Lage Bonè

  Mèkredi, 24 jen, 2020, Lekòl Bay Kanè

   


  Si lekòl te fèmen akòz siklòn, lekòl va louvri nan youn nan dat sa-yo, òd preferans:

  Jedi, 17 oktòb, 2019

  Vandredi, 20 desanm, 2019

  Jedi, 20 fevriye, 2020

  Jedi, 19 mas, 2020

  Jedi, 9 avril, 2020

   

  * School Board fėk apwouve chanjman nan kalandriye eskolė 2019/20. Lekȯl ap lage bonė le Vandredi, 14 Fevriye. Jedi, 20 Fevriye pap yon jou lekȯl lage bonė.